Songs

January 5, 2021

डीजे तु लाव..!

https://youtu.be/ONgMA_47lDU डीजे तु लाव..! आंबा पुसते जांभूळे.. डीजेकुठशी वाजते पावा ये .. डीजे ये आक्कारमाशा… आरं थांबव तुझा डीजे.. अगं ये मावशे .. बस झाला धवला.. कवरी […]
January 24, 2021

इतिहास संविधानाचा

https://youtu.be/7Qe_5YSyS10                       इतिहास संविधानाचा   संविधान / राज्यघटना म्हणजे कायद्यांची भगवदगीता. प्रत्येक कायद्याची निर्मिती ही संविधानाच्या […]
January 25, 2021

डाव रंगलाय व्हलखसरांन

https://youtu.be/YUZrVdKiu4s   डाव रंगलाय व्हलखसरांन   ये डाव रंगलाय व्हलखसरांन व्हलखसरांन व्हलखसरांन दिवस हाय रे लय भारीपोरा ही जमल्यान ग्राऊंडवरीप्रेशर कॅप्टनच्या डोक्यावरी फिल्डींग लावतय मोक्यावरी अअअअ […]
February 2, 2021

ऑर्डर दे मुंडीची

https://youtu.be/7qaz2oTcNmM ऑर्डर दे मुंडीची या शिरवलीच्या पोरांना.. हाय चट लय हो पार्टीचीआज पार्टी ही कराची.. सोय वाऱ्याव जायाचीआरं रविन ठाकूर रं.. तु ऑर्डर दे मुंडीची || […]
February 16, 2021

उभा आहे आमचा एक्का..!

https://youtu.be/Oo3PSRfX7XM                             उभा आहे आमचा एक्का..! आक्काला बोलव नातं काक्काला बोलव पण मारून […]
March 10, 2021

बँड बाजा वाजतय दारी

https://youtu.be/pLeztcG2JVs   बँड बाजा वाजतय दारी   २८ फेब्रुवारी तारीख काढली दिवस हाय लय भारी आमच्या सागर दादाच्या साखरपुड्याचा बँड बाजा वाजतय दारी मामा बी आयल्यात […]