Travel

November 6, 2020

भोंबेरी डोंगर… – एक भटकंती

https://youtu.be/cfjPYBT3blwभोंबेरी डोंगर…- एक भटकंती नाव जरा विचित्रच आहे.. असो.. पण या डोंगराला जवळपास ७ ते ८ गावाचा सहवास लाभलेला आहे.. सभोवताली असलेल्या गावांच्या बरोबर मध्यभागी हा डोंगर […]
November 6, 2020

श्री मलंगगड… -अवघड अशा वाटा

https://youtu.be/6XcZqaHVkVgश्री मलंगगड…-अवघड अशा वाटा मनाशी ठरवलं आहे ..या वर्षीच्या मान्सून ऋतूतील प्रत्येक रविवारचा आनंद लुटायचा.. मग कुठं बर जायचं ,असा प्रश्न माझ्या मनात येवूच शकत नाही.. तुम्ही […]
November 6, 2020

प्रवास – ब्राहण ( तवळी ) डोंगराचा…

https://youtu.be/laq7yc32YS0प्रवास – ब्राहण ( तवळी ) डोंगराचा… कालचा दिवस खुप सुंदर होता.काल ज्या आठवणी आपण आयुष्यात तयार केल्या आहेत त्या आठवणी परत निर्माण होऊ शकत नाही कारण […]
November 6, 2020

निरगुरा डोंगर… -एक जीव घेणा प्रवास

निरगुरा डोंगर… -एक जीव घेणा प्रवास ‘ जित्याची खोड मेल्या शिवाय जात नाही ‘ तसचं काहीसा आजकाल आमच्या बाबतीतही घडत आहे.. मागील रविवारी डोंगर नवरा-नवरीचा थरार […]
November 6, 2020

डोंगर नवरा-नवरीचा… – एक थरार

डोंगर नवरा-नवरीचा… – एक थरार माझे एक सुत्र आहे… आयुष्यात पुढे गेल्यावर मागे वळून बघितला ना , तर कधी पश्चात्ताप नाही झाला पाहिजे की मी ही […]
November 6, 2020

पेबगड…- ऐतिहासिक किल्ला — माथेरान…- जळूची दहशत

पेबगड… – ऐतिहासिक किल्ला माथेरान… – जळूची दहशत जवळपास ६-७ डोंगराचा प्रवास केल्यानंतर थोडाफार अनुभव येत चालला आहे.. तसे डोंगर चढणे आता आमच्या ‘ बाये हात […]